Ngày đăng : 10/08/2019 - 1:10 PM

Deco Sài Gòn chấp nhận đổi trả sản phẩm ngay tại thời điểm giao hàng. Nếu sau đó quý khách muốn đổi trả, vui lòng trả phí giao hàng cho các sản phẩm gửi trả về Deco Sài Gòn. (Đối với đơn hàng có sẵn)

Quý khách được hoàn trả toàn bộ số tiền từ cửa hàng mà khách hàng đã thực hiện đơn hàng và cung cấp thêm Biên lai gốc/Hóa đơn đỏ mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Quý khách phải thanh toán toàn bộ phí giao hàng cho việc hủy đơn hàng muộn. Việc hủy đơn hàng phải được thông báo cho Deco Sài Gòn  tối thiểu trước 24 giờ giao hàng theo lịch trình cho các điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh và 48 giờ đối với các tỉnh khác.

Nếu quý khách không hài lòng về hàng hóa đã mua, quý khách có thể trả lại hàng hóa tại cửa hàng quý khách đã mua trong vòng 3 ngày kèm theo Biên lai mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Điều kiện đổi trả được áp dụng như sau:

- Deco Sài Gòn chỉ áp dụng đổi và trả hàng nội thất.

- Hàng hóa phải ở trong tình trạng chưa được sử dụng hoặc không bị hư hại.

- Hàng hóa trả lại phải nguyên đai nguyên kiện kèm theo các Biên lai mua hàng (hoặc Hóa đơn đỏ) và Phiếu Giao hàng.

- Quý khách phải mang hàng hóa đến trả tại cửa hàng đã mua hàng. Nếu Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Deco Sài Gòn, Quý khách hàng chịu mọi chi phí vận chuyển.

- Deco Sài Gòn sẽ không áp dụng việc đổi và trả hàng đối với các sản phẩm trong Chương trình Giảm giá và Khuyến mại hoặc từ Cửa hàng Giảm giá.

Với các sản phẩm được mua bằng Phiếu Mua hàng (voucher), Deco Sài Gòn chỉ áp dụng chính sách đổi sang sản phẩm khác, không hoàn tiền mặt.

DecoSaiGon.com

 
0909 131 969 0979 131 538
messenger